28 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần cuối tháng 11

22-11-2020 15:00:00+07:00
22/11/2020 15:00 7
  •  

28 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần cuối tháng 11

Trong tuần cuối tháng 11 (23-27/11/2020), có tổng cộng 28 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt và 4 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 23-27/11/2020

CTCP Chăn nuôi - Mitraco (UPCoM: MLS) là doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cao nhất là 43%.

Trong cuộc họp ngày 11/11/2020, Ban lãnh đạo MLS đã thống nhất việc hủy bỏ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 19/12/2016 của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

Đồng thời, HĐQT đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 43% (1 cp được nhận 4,300 đồng). Với 4 triệu cp đang lưu hành, MLS cần chi ra 17.2 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày thanh toán dự kiến vào 25/12/2020. Cổ đông được thông báo đăng ký danh sách cuối cùng vào ngày 30/11/2020.

Năm 2020, MLS đặt kế hoạch doanh thu đạt 275 tỷ đồng và lãi sau thuế 40 tỷ đồng. Công ty vẫn tiếp tục duy trì thị trường truyền thống là Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sau 9 tháng đầu năm, MLS ước tính doanh thu lũy kế đạt mức 307 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 86 tỷ đồng, đã vượt 12% và 114% so với kế hoạch. Cho quý 4/2020, Ban lãnh đạo Công ty đặt kế hoạch doanh thu 90 tỷ đồng và lãi sau thuế 20 tỷ đồng.

Mặt khác, trên sàn UPCoM, cổ phiếu MLS có giá gấp 4.3 lần đầu năm 2020 (kết phiên 20/11/2020).

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng cổ phiếu trong tuần từ 23-27/11
Nguồn: VietstockFinance

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSEHDB) có tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu cao nhất trong số 4 doanh nghiệp.

Cụ thể, HDBank triển khai tăng vốn điều lệ lên 16,088 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ phát hành là 26.92% (100 cp sẽ nhận được 26.92 cp mới). Ngày đăng ký cuối cùng vào 30/11/2020.

Mới đây Ngân hàng cũng vừa hoàn thành chia cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 từ mức 9,810 tỷ đồng lên hơn 12,707 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 được HDBank thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu đã phát hành đợt 1 là 289.8 triệu cp, trong tổng số 627.8 triệu cp ĐHĐCĐ quyết định phát hành để tăng vốn trong năm 2020.

Như vậy, sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, cổ đông HDBank được nhận lợi tức với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020.

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang