BCM: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn tăng vốn điều lệ tại CTCP Phát triển Công nghiệp BW

05-11-2020 16:31:00+07:00
05/11/2020 16:31 0
  •  

BCM: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn tăng vốn điều lệ tại CTCP Phát triển Công nghiệp BW

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn tăng vốn điều lệ tại CTCP Phát triển Công nghiệp BW như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201105_20201105 - BCM - NQ HDQT vv gop von tan VDL tai CTCP Phat trien CN BW.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang