CEO báo lỗ ròng 40 tỷ đồng sau 9 tháng

04-11-2020 09:22:47+07:00
04/11/2020 09:22 1
  •  

CEO báo lỗ ròng 40 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020, CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) báo lỗ lũy kế 9 tháng gần 40 tỷ đồng, trong khi lãi hơn 336 tỷ đồng vào cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu thuần quý 3/2020 của CEO giảm mạnh 59%, chỉ còn hơn 264 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, doanh thu trong kỳ giảm do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Lợi nhuận gộp giảm hơn 41%, còn hơn 116 tỷ đồng.

Các khoản chi phí trong kỳ đều giảm khi chi phí tài chính chỉ đạt gần 40 tỷ đồng (giảm 12%), chi phí bán hàng thì chỉ còn hơn 13 tỷ đồng (giảm 61%) và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm còn hơn 56 tỷ đồng (giảm 12%) so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả, lãi ròng quý 3 của CEO giảm hơn 59%, chỉ đạt hơn 16 tỷ đồng so với 39.3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của CEO. Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của CEO

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của CEO giảm tới 78%, chỉ còn gần 682 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính lại tăng 18%, đạt gần 58 tỷ đồng chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Sau 9 tháng, CEO báo lỗ sau thuế gần 103 tỷ đồng. Kết quả này cách khá xa với mục tiêu lãi sau thuế 200 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2020 của Công ty và càng cách xa với thành tích lãi hơn 435 tỷ đồng của cùng kỳ.

Cuối tháng 9/2020, hàng tồn kho của Công ty giảm 22% so với đầu năm, còn gần 795 tỷ đồng, chủ yếu từ việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tổng tài sản còn gần 7,543 tỷ đồng, giảm 6% so với cuối năm 2019.

Vay và nợ thuê tài chính có sự biến động ngược chiều khi vay nợ ngắn hạn giảm 25% thì vay nợ dài hạn tăng 16% so với đầu năm. Trong kỳ, CEO đã giảm các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng BIDV – chi nhánh Thanh Xuân và tăng vay dài hạn hơn 217 tỷ thông qua phát hành trái phiếu. Kết quả, nợ phải trả tại ngày 30/09 giảm 9% so với ngày 01/01, còn gần 4,000 tỷ đồng. 

Giá cổ phiếu CEO ghi nhận lần chạm đỉnh vào ngày 10/06 đạt 10,300 đồng/cp. Hiện tại, thị giá của cổ phiếu CEO đang dao động quanh mức 7,000 đồng/cp (đầu phiên 04/11).

Tình hình biến động của cổ phiếu CEO trong 6 tháng gần nhất. Đvt: đồng

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang