CSC: Doanh thu 9 tháng giảm 52%, lỗ ròng hơn 5 tỷ đồng

04-11-2020 14:49:01+07:00
04/11/2020 14:49 0
  •  

CSC: Doanh thu 9 tháng giảm 52%, lỗ ròng hơn 5 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020, CTCP Tập đoàn COTANA (HNX: CSC) báo lỗ lũy kế 9 tháng hơn 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 3 tỷ đồng.

Doanh thu thuần và giá vốn hàng bán quý 3/2020 của CSC đồng loạt giảm 23%, còn lần lượt 69.5 tỷ đồng và 63.2 tỷ đồng. Do vậy, biên lợi nhuận không đổi dẫn đến lợi nhuận gộp cũng giảm hơn 19%, còn hơn 6 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ giảm 22%, còn 4.5 tỷ đồng. Việc giảm các khoản chi phí đã giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng nhẹ 3%, đạt 0.95 tỷ đồng.

Kết quả, trong quý 3/2020, CSC đạt lãi ròng hơn 1 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của CSC. Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của CSC

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Công ty giảm 52% về còn 135 tỷ đồng, giá vốn hàng bán của CSC giảm tương ứng khiến biên lợi nhuận gộp không đổi. Lợi nhuận gộp từ đó giảm gần 54%, còn hơn 11 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, Công ty báo lỗ trước thuế 4.7 tỷ đồng. Điều này hoàn toàn đi ngược lại mong muốn đạt gần 125 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2020 mà Công ty đề ra trong kế hoạch năm.

Lỗ ròng lũy kế 9 tháng ở mức 5.2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019 Công ty lãi ròng hơn 3 tỷ đồng.

Tổng tài sản của CSC cuối tháng 9/2020 ghi nhận giảm nhẹ 4%, còn gần 940 tỷ đồng so với cuối năm 2019. Tại ngày 30/09/2020, hàng tồn kho của Công ty ghi nhận gần 381 tỷ đồng, gấp 4.5 lần so với hồi đầu năm. Song song đó, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang (toàn bộ là chi phí xây dựng Khu đô thị mới An Vân Dương) cuối quý 3 không ghi nhận, trong khi đầu năm là 230.6 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, vay và nợ thuế tài chính dài hạn tăng đến gần 40%, đạt hơn 94 tỷ đồng, chủ yếu từ sự gia tăng các khoản vay dài hạn ngân hàng và vay huy động cá nhân.

Tình hình biến động của vay và nợ thuê tài chính 9 tháng đầu năm 2020
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của CSC

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang