HVH sắp phát hành thêm 15 triệu cp để tăng vốn điều lệ

24-11-2020 16:08:58+07:00
24/11/2020 16:08 0
  •  

HVH sắp phát hành thêm 15 triệu cp để tăng vốn điều lệ

Ngày 23/11/2020, HĐQT CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HOSE: HVH) vừa thông qua Nghị quyết đăng ký chào bán 15 triệu cp cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 350 tỷ đồng.

HVH sẽ chào bán 15 triệu cp phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện là 68.337% (cứ 100,000 quyền mua sẽ được mua 698,337 cp mới).

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của HVH sẽ tăng thêm 150 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên mức 350 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến chào bán sẽ được HĐQT lựa chọn sau khi nhận được quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quá trình thay đổi vốn điều lệ của HVH

 Nguồn: VietstockFinance

Với 150 tỷ đồng vốn tăng thêm này, HVH dự kiến dùng để trả nợ vốn vay ngân hàng và các tổ chức, bổ sung vốn lưu động và trả tiền thuế.

Nguồn: Nghị quyết HĐQT 23/11 của HVH

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang