HVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020.

11-11-2020 14:07:00+07:00
11/11/2020 14:07 0
  •  

HVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020.

.

Tài liệu đính kèm:
1.HVT_2020.11.11_eec5727_091120_TB_337_ngay_cuoi_cung_thuc_hien_quyen_tra_tu_co_tuc.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang