NAU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24-11-2020 10:34:00+07:00
24/11/2020 10:34 0
  •  

NAU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 0.71%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 71 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/12/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền cổ tức tại Phòng kế toán tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An, bắt đầu từ ngày 10/12/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang