PHR muốn lấn sân mảng điện năng lượng mặt trời?

11-11-2020 11:38:34+07:00
11/11/2020 11:38 0
  •  

PHR muốn lấn sân mảng điện năng lượng mặt trời?

Theo Nghị quyết HĐQT vừa công bố của CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR), bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh cho quý 4/2020 và năm 2021, PHR còn muốn chuyển sang đầu tư điện năng lượng mặt trời.

PHR đề ra kế hoạch kinh doanh quý 4 với tổng doanh thu công ty mẹ hơn 1,250 tỷ đồng, Trong đó, doanh thu kinh doanh cao su gần 490 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty còn đề ra kế hoạch cụ thể cho sản lượng cao su như sản lượng cao su khai thác là 5,360 tấn mủ quy khô, cao su thu mua là 7,000 tấn mủ quy khô, cao su chế biến là 12,360 tấn mủ quy khô và cao su tiêu thụ là 15,070 tấn mủ quy khô.

Lợi nhuận trước và sau thuế quý 4 dự kiến đạt gần 451 tỷ đồng và gần 383 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu doanh thu cụ thể quý 4/2020 của PHR
Nguồn: Nghị quyết HĐQT quý 3/2020 của PHR

Cho năm 2021, PHR đề ra kế hoạch khai thác 9,600 tấn cao su, thu mua 12,000 tấn cao su, chế biến 21,600 tấn với giá bán bình quân 33 triệu đồng/tấn.

Ngoài ra, đối với công ty mẹ, PHR cũng xin chủ trương làm chủ đầu tư trực tiếp 2 Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hội Nghĩa và Bình Mỹ.

Đồng thời, PHR cũng muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh là cho thuê mái nhà xưởng lắp đặt điện năng lượng mặt trời; cho thuê mái nhà văn phòng, nhà xưởng lắp đặt điện năng lượng mặt trời.

Đối với công ty con TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa – Kampong Thom, PHR muốn xin điều chỉnh nội dung đầu tư gia đoạn 2 Dự án xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su từ dây chuyền chế biển sản phẩm SVR 10 và 20 thành dây chuyền chế biến SVR CV 50/60 để nâng cao hiệu quả.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của PHR giảm 24%, đạt mức 886.3 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi ròng tăng trưởng 15%, lên 701 tỷ đồng.

PHR ghi nhận tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm chủ yếu do lợi nhuận khác khi chỉ tiêu này tăng 46% so với cùng kỳ năm trước với mức 602.7 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận khác trong quý phần lớn đến từ khoản tiền bồi thường thực hiện dự án.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty, sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của PHR đã gấp gần 5 lần so với con số trong kế hoạch đề ra.

Hà Lễ 

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang