SSI muốn điều chỉnh phương án ESOP và gia hạn trái phiếu chuyển đổi

20-11-2020 22:14:46+07:00
20/11/2020 22:14 0
  •  

SSI muốn điều chỉnh phương án ESOP và gia hạn trái phiếu chuyển đổi

Ngày 18/11/2020, CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) đã có thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho hai nội dung: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 và gia hạn trái phiếu chuyển đổi.

Việc lập danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thực hiện vào ngày 08/12/2020 và sẽ thực hiện sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Theo văn bản lấy ý kiến, cổ đông sẽ thông qua việc điều chỉnh phương án ESOP ở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020. Cụ thể, phương án mới điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành lên tối đa 9.5 triệu cổ phần, trong đó phát hành mới 7.5 triệu cp và sử dụng 2 triệu cổ phiếu quỹ. Đồng thời, điều chỉnh thời gian thực hiện thành năm 2020 và quý 1/2021.

Bên cạnh đó, Công ty cũng lấy ý kiến về việc gia hạn thêm 3 năm với 1,150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi 23,000 đồng/cp áp dụng từ ngày 10/02/2021 (đã bao gồm toàn bộ sự kiện pha loãng tới ngày 09/02/2021), lãi suất 3%/năm.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang