TCSC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

25-11-2020 17:23:00+07:00
25/11/2020 17:23 0
  •  

TCSC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201125_20201125_TCSC_CBTT chốt danh sách cổ đông.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang