VCSC: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu năm 2020 và 2021

03-11-2020 17:22:00+07:00
03/11/2020 17:22 0
  •  

VCSC: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu năm 2020 và 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu năm 2020 và 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201103_20201103-VCSC-CBTT PHAT HANH TRAI PHIEU DOT 3 NAM 2020.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang