Chứng quyền CVNM2010: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

17-12-2020 09:51:28+07:00
17/12/2020 09:51 0
  •  

Chứng quyền CVNM2010: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 (mã CK: CVNM2010) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201217_20201217- CVNM2010 - QD thay doi NY CW (giam).pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang