Chứng quyền CVNM2011: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

22-12-2020 17:46:35+07:00
22/12/2020 17:46 0
  •  

Chứng quyền CVNM2011: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.06 (mã CK: CVNM2011) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201222_20201222 - CVNM2011 - QD chap thuan thay doi niem yet (tang).pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang