Thị trường phái sinh tháng 11: Thanh khoản hợp đồng tương lai VN30 giảm nhẹ

03-12-2020 14:05:56+07:00
03/12/2020 14:05 0
  •  

Thị trường phái sinh tháng 11: Thanh khoản hợp đồng tương lai VN30 giảm nhẹ 

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 11/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân đạt 121,277 hợp đồng/phiên, giảm 4.3% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 188,059 hợp đồng vào ngày 16/11/2020.   

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30
Nguồn: HNX

Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm 20.83% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 11, OI đạt 31,026 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 11 đạt 52,767 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 10/11/2020, tăng 32.45% so với tháng trước, và đây cũng là mức OI cao nhất kể từ khi khai trương thị trường.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 11/2020 không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30/11/2020 là 0 hợp đồng.

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm nhẹ so với tháng trước, chiếm 84.6% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 14.27% khối lượng giao dịch toàn thị trường; tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 2.06%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2020 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 1.13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 11/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 161,922 tài khoản, tăng 5.07% so với tháng trước.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang