Chứng quyền CVNM2012: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

05-01-2021 15:42:00+07:00
05/01/2021 15:42 0
  •  

Chứng quyền CVNM2012: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo điều chỉnh Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (mã CK: CVNM2012) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210105_20210105 - CVNM2012 - CBTT Dieu chinh gia va ty le.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang