logo

Lãi bán các khoản đầu tư trong quý 4 kéo FLC thoát lỗ

31-01-2021 15:50:30+07:00
31/01/2021 15:50 4
  •  

Lãi bán các khoản đầu tư trong quý 4 kéo FLC thoát lỗ

Với lãi hợp nhất trước thuế quý 4/2020 tăng mạnh lên hơn 2,500 tỷ đồng, gấp 4.95 lần so với cùng kỳ, CTCP Tập đoàn FLC (HOSEFLC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2020 đạt gần 293 tỷ đồng, thoát khỏi mức lỗ hơn 2,200 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm.

Trong quý 4 này, FLC lỗ gộp gần 670 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ có doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu là lãi từ bán các khoản đầu tư đạt hơn 3,680 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước nên FLC ghi nhận lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trong riêng 3 tháng cuối năm đạt hơn 2,500 tỷ đồng, gấp 5.05 lần cùng kỳ.

Kết thúc quý 4, FLC báo lãi trước thuế hơn 2,500 tỷ đồng,  gấp 4.95 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt hơn gần 2,400 tỷ đồng, gấp 4.06 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, FLC lỗ gộp hơn 3,246 tỷ đồng, nhưng nhờ có hơn 4,715 tỷ đồng lãi từ bán các khoản đầu tư nên FLC thoát lỗ, ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm gần 293 tỷ đồng và sau thuế hơn 183 tỷ đồng, giảm 63% và 74% so với năm trước.

Tại ĐHĐCĐ giữa năm 2020, FLC dự kiến lỗ gần 2,000 tỷ đồng, tuy nhiên với kết quả này, Công ty có lãi vượt ngoài mong đợi.

Trong năm 2020, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của FLC dương gần 3,269 tỷ đồng, gấp 3.9 lần năm trước. Có được kết quả này là nhờ Công ty đã thu hồi được các khoản phải thu và tăng các khoản phải trả (không kể lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp).

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của FLC ghi nhận hơn 38,460 tỷ đồng, tăng 20% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng mạnh đến 90%, đạt hơn 1,200 tỷ đồng. Đáng chú ý các khoản phải thu dài hạn gấp 3.56 lần đầu năm, lên hơn 6,246 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 24% so với đầu năm, chiếm gần 25,171 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tăng 33% trong khi dư nợ vay dài hạn giảm 30%.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang