Lãi ròng 2020 của Mộc Châu Milk tăng 68% nhờ đâu?

23-01-2021 10:43:07+07:00
23/01/2021 10:43 0
  •  

Lãi ròng 2020 của Mộc Châu Milk tăng 68% nhờ đâu?

Năm 2020, CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2020 gần 281 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2019, dù doanh thu thuần chỉ tăng 10%, đạt gần 2,823 tỷ đồng.

Có được kết quả này là nhờ giá vốn của MCM giảm 7%, chiếm gần 1,935 tỷ đồng. Vì thế, lãi gộp của Công ty tăng 84%, đạt hơn 888 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó cũng tăng mạnh từ 19% lên 31%.

Kết quả, MCM có lãi ròng tăng 68%, đạt gần 281 tỷ đồng, dù chi phí bán hàng (+85%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (+26%) đều tăng mạnh.

Theo giải trình của MCM, Công ty có lợi nhuận tăng so với năm 2019 nhờ quản ký chi phí nguyên vật liệu đầu vào, cùng với các chính sách hỗ trợ nhà phân phối, hỗ trợ khách hàng phù hợp.

Năm 2020, MCM đặt kế hoạch 2,905 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13% so với thực hiện năm 2019, tuy nhiên, Công ty dự kiến lãi sau thuế đi lùi 6%, về mức 157 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức bằng năm 2019 là 25%.

So với kế hoạch, MCM đã thực hiện được 97% chỉ tiêu doanh thu thuần và vượt 79% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của MCM dương hơn 297 tỷ đồng, tăng 39% so năm 2019, chủ yếu nhờ gia tăng vốn chiếm dụng từ nhà cung cấp nên khoản phải trả tăng gần 84 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ phải trả hơn 37 tỷ đồng.

Tính tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của MCM tăng 14% so với đầu năm, lên gần 1,223 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn gấp 2.04 lần đầu năm, lên mức hơn 145 tỷ đồng.

Trong năm, MCM có doanh thu hơn 206 tỷ đồng từ việc bán hàng cho CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HOSE: VNM). Trong đó, Công ty còn phải thu hơn 7 tỷ đồng từ VNM.

Vinamilk và GTNFoods (HOSEGTN) trước đó lần lượt đăng ký mua trên 9.7 triệu cp (tương đương 8.85% vốn) và 29.5 triệu cp (tương đương 26.8% vốn) của MCM. Các giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 11/01-10/02 tới. Đây là đợt mua của các nhà đầu tư chiến lược theo phương án phát hành riêng lẻ của Mộc Châu Milk.

Hiện, GTNFoods chỉ gián tiếp sở hữu cổ phần tại MCM thông qua công ty con là Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (UPCom: VLC). Trong khi đó, Vinamilk là công ty mẹ nắm giữ trên 75% cổ phần tại GTNFoods.

Diễn biến giá cổ phiếu MCM từ 18/12/2020 đến phiên 22/01/2021

Cổ phiếu MCM vừa mới giao dịch tại UPCoM kể từ 18/12/2020. Từ đó đến nay, cổ phiếu này đã tăng giá hơn 166%. Tính đến cuối phiên 22/01, MCM dừng tại mốc 77,000 đồng/cp.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang