NVL: Nghị quyết HĐQT số 168. 169. 170/2020 ngày 18/11/2020

07-01-2021 18:14:00+07:00
07/01/2021 18:14 0
  •  

NVL: Nghị quyết HĐQT số 168. 169. 170/2020 ngày 18/11/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT số 168. 169. 170/2020 ngày 18/11/2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210107_20210107 - NVL - CBTT NQ HDQT so 168, 169, 170.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang