logo

Pin Hà Nội: Lãi ròng 2020 gần 40 tỷ đồng, đã trả hết nợ vay ngắn hạn

27-01-2021 09:31:45+07:00
27/01/2021 09:31 0
  •  

Pin Hà Nội: Lãi ròng 2020 gần 40 tỷ đồng, đã trả hết nợ vay ngắn hạn

CTCP Pin Hà Nội (HNXPHN) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2020 gần 40 tỷ đồng, tăng 89% so với năm 2019. Đáng chú ý, Công ty không còn dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm cuối năm 2020.

Riêng quý 4/2020, doanh thu thuần và giá vốn của PHN lần lượt tăng 17% và 14% so với cùng kỳ năm trước nên lợi nhuận gộp tăng 28%, đạt hơn 23 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 22% lên 24%.

Theo giải trình của PHN, quý 4/2019, Công ty trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty TNHH GP (Việt Nam) gần 6 tỷ đồng, sang quý 4/2020, Công ty trích lập bổ sung gần 1 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm lãi sau thuế quý 4/2020 tăng đột biến, gấp 3.98 lần cùng kỳ năm 2019, lên mức hơn 10 tỷ đồng.

Cả năm 2020, doanh thu thuần của PHN chỉ tăng 5%, đạt hơn 346 tỷ đồng nhưng giá vốn gần như đi ngang, chiếm 259 tỷ đồng nên lãi gộp vẫn tăng 29% so với năm 2020, đạt gần 88 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng gần 12 tỷ đồng, giảm 22% so với năm trước giúp Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 89%, lên mức hơn 39 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2020, PHN đã điều chỉnh kế một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2020 với doanh thu giảm nhẹ so với kế hoạch đưa ra trước đó, dự kiến thu về 352 tỷ đồng và 48 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 22% so với kế hoạch cũ.

Như vậy, so với kế hoạch điều chỉnh này, Công ty đều đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Trong  kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PHN dương gần 48 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tiền thu bán hàng tăng 16%, đạt gần 352 tỷ đồng trong khi tiền chi trả cho nhà cung cấp hơn 232 tỷ đồng, giảm 10%.

Tổng tài sản của PHN tại thời điểm cuối năm 2020 không đổi so với đầu năm, ở mức gần 135 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 35 tỷ đồng, tăng 10% và hàng tồn kho giá trị hơn 44 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Công ty giảm đáng kể so với đầu năm (-47%) chủ yếu do Công ty đã trả hết nợ ngắn hạn gần 20 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang