STU: Nguyễn Hải Vân - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

14-01-2021 14:53:00+07:00
14/01/2021 14:53 0
  •  

STU: Nguyễn Hải Vân - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hải Vân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: STU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 117,825 CP (tỷ lệ 6.28%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: mua để tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/02/2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang