logo

TPBank báo lãi trước thuế quý 4/2020 giảm 7%

21-01-2021 15:47:58+07:00
21/01/2021 15:47 0
  •  

TPBank báo lãi trước thuế quý 4/2020 giảm 7%

Theo BCTC quý 4/2020 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro 77%, nên lãi trước và sau thuế quý 4 giảm 7%, chỉ còn gần 1,365 tỷ đồng và gần 1,091 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 4, TPBank cho biết do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm mức tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm trước, thu nhập lãi thuần và thu từ dịch vụ đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận của quý cuối năm. Thu nhập lãi thuần tăng 39% (2,088 tỷ đồng) và lãi thuần từ dịch vụ tăng 10% (458 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng 51% (131 tỷ đồng).

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối được đẩy mạnh, đem về khoản lãi gấp 14 lần cùng kỳ, ghi nhận gần 266 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn có hoạt động khác giảm tăng trưởng khi lãi giảm 50%, chỉ còn gần 332 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 48% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng đến 77% so với cùng kỳ, do đó, lợi nhuận trước và sau thuế giảm 7%, chỉ còn gần 1,365 tỷ đồng và 1,091 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 37% so với năm trước, lên mức hơn 1,783 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng 19%. Do đó, lợi nhuận trước và sau thuế cả năm tăng 13%, ghi nhận gần 4,389 tỷ đồng và hơn 3,510 tỷ đồng. 

Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế 4,068 tỷ đồng năm 2020, TPBank đã vượt được 8% chỉ tiêu đề ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2020 của TPB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2020 của TPB

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của TPBank tăng 25% so với đầu năm, ghi nhận gần 206,315 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng 17% (9,108 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 55% (8,685 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 25% (119,991 tỷ đồng).

Về phần nguồn vốn, tiền gửi khách hàng cũng tăng 25% so với đầu năm, ghi nhận gần 115,904 tỷ đồng. Tiền vay các TCTD khác tăng 90% (21,479 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá tăng 90% (27,438 tỷ đồng).

Trong năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TPBank âm đến 12,485 tỷ đồng, trong khi năm trước dương 8,756 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do những thay đổi về tài sản hoạt động như tăng các khoản tiền vàng gửi tại TCTD khác, tăng các khoản về kinh doanh chứng khoán, tăng các khoản cho vay khách hàng…

Một số chỉ tiêu tài chính của TPB tính đến 31/12/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2020 của TPB

Tại ngày 31/12/2020, tổng nợ xấu của TPBank tăng 15% so với đầu năm, ghi nhận hơn 1,420 tỷ đồng, chủ yếu là do nợ dưới tiêu chuẩn tăng 37%. Nhưng nhờ cho vay khách hàng tăng trưởng 25%, do đó kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay Ngân hàng từ 1.29% xuống còn 1.18%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 31/12/2020 của TPB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2020 của TPB

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang