VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

14-01-2021 16:50:00+07:00
14/01/2021 16:50 0
  •  

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

Platinum Victory Pte. Ltd. báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210114_20210114 - VNM - KQGD cp co dong lq - Platinum.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang