VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

14-01-2021 16:51:00+07:00
14/01/2021 16:51 0
  •  

VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

Platinum Victory Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210114_20210114 - VNM - TBGD cp co dong lien quan - Platinum.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang