Chứng quyền CMBB2011 : Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

24-02-2021 13:30:00+07:00
24/02/2021 13:30 0
  •  

Chứng quyền CMBB2011 : Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MBB/5M/SSI/C/EU/Cash-08 (mã CK: CMBB2011) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210224_20210223 - CMBB2011 - QD huy niem yet CW.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang