Lãi suất cơ bản là gì?

20-02-2021 21:00:00+07:00
20/02/2021 21:00 2
 •  

Lãi suất cơ bản là gì?

Lãi suất cơ bản là gì, vai trò và mối liên hệ với lãi suất huy động và lãi suất cho vay.

Lãi suất cơ bản là gì?

 • Là cơ sở để các ngân hàng và các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất kinh doanh.
 • Lãi suất cơ bản mỗi ngân hàng thương mại tự định ra cho riêng mình.
 • Là mức lãi suất trần do Ngân hàng Nhà nước ấn định
 • Tất cả đều đúng

Lãi suất cơ bản là mức lãi suất thấp nhất, có thể xem là mức lãi suất “sàn” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định. Đây là nền tảng cho các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác ấn định lãi suất kinh doanh.
Mức lãi suất cơ bản thường được các ngân hàng áp dụng riêng cho những khoản vay doanh nghiệp hoặc cho các khách hàng lớn của họ. Rủi ro vỡ nợ chính là yếu tố quyết định lãi suất ngân hàng tính cho khách hàng vay tiền.

Nếu khách hàng có lịch sử tài chính tốt, khả năng vỡ nợ thấp thì sẽ được vay với mức lãi suất thấp hơn so với khách hàng có khả năng vỡ nợ cao. Đây cũng được xem như một ưu đãi mà ngân hàng dành tặng các khách hàng thân thiết hay khách hàng lớn của họ.

Vai trò của lãi suất cơ bản là gì?

 • Lãi suất cơ bản không quyết định đến lãi suất cho vay của khách hàng.
 • Người đi vay với điểm tài chính tốt và là khách hàng lớn của ngân hàng thì mức lãi suất sẽ tốt hơn.
 • Nếu người đi vay có lịch sử tài chính không tốt thì có khả năng mức lãi suất cơ bản sẽ thấp hơn.
 • Tất cả đều đúng

Lãi suất cơ bản có vai trò như một khoản bồi thường cho những rủi ro cho bên cho vay dựa vào lịch sử tài chính trước đó của người đi vay. Và đó cũng là nguồn cung cấp kinh phí liên quan đến vấn đề cho vay.
Nếu người đi vay có lịch sử tài chính không tốt thì có khả năng mức lãi suất cơ bản này sẽ cao hơn. Ngược lại, người đi vay với điểm tài chính tốt và là khách hàng lớn của ngân hàng thì mức lãi suất sẽ tốt hơn.

Lãi suất cơ bản sẽ quyết định đến lãi suất cho vay không chỉ của các khách hàng lớn mà còn cả các khách hàng nhỏ. Tuy khách hàng nhỏ vay với lãi suất cao hơn khách hàng lớn nhưng lãi suất đều phải dựa trên lãi suất cơ bản.

Lãi suất cơ bản được xem như “xương sống”, vì nhiều khoản vay với các mục đích khác sẽ phụ thuộc vào lãi suất cơ bản.

Quan hệ giữa lãi suất cơ bản với lãi suất huy động và lãi suất cho vay?

 • Tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính,…) và khách hàng hoàn toàn có quyền thỏa thuận về lãi suất nhưng không được vượt quá 100% lãi suất cơ bản của tổ chức tín dụng
 • Tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính,…) và khách hàng hoàn toàn có quyền thỏa thuận về lãi suất nhưng không được vượt quá 50% lãi suất cơ bản của tổ chức tín dụng
 • Lãi suất cơ bản tăng sẽ kéo theo sự tăng của lãi suất huy động và ngược lại
 • Lãi suất cơ bản tăng sẽ kéo theo sự giảm của lãi suất huy động và ngược lại

Lãi suất huy động là tỷ lệ phần trăm lãi suất khách hàng nhận được tương ứng với số tiền gửi được ngân hàng quy định với phần trăm lãi suất được công bố niêm yết. Thực chất, lãi suất huy động là vai trò của lãi suất cơ bản liên quan đến việc huy động vốn của doanh nghiệp và ngân hàng.

Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thu được và chi phí cho việc huy động vốn bỏ ra là 2 yếu tố để các doanh nghiệp quyết định nguồn huy động vốn và đầu tư vào đâu để sinh lợi nhuận khi sử dụng lãi suất huy động. Vai trò của ngân hàng là phải cân nhắc giữa lãi suất huy động với khả năng cho vay ở mức lãi suất cao hơn để đảm bảo đúng mục tiêu đề ra, phù hợp với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.

Lãi suất cơ bản tăng sẽ kéo theo sự tăng của lãi suất huy động và ngược lại. Vì thế đây luôn là vấn đề nan giải của nền kinh tế nước nhà vì nó tác động đến chi phí đầu tư.

Trong khi đó, Lãi suất cho vay là lãi suất được tính dựa vào số vốn mà bên vay phải trả kèm theo tiền vay gốc. Nói dễ hiểu là khi ngân hàng cho khách hàng vay tiền thì nhiệm vụ của khách hàng sau khi sử dụng khoản vay này là ngoài việc hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã vay, cộng thêm một khoản tiền ngoài số tiền gốc đó trong khoảng thời gian nhất định. Khoản tiền cộng thêm này chính là tiền lãi.

Cũng giống như lãi suất huy động, lãi suất cho vay đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng của lãi suất cơ bản trong việc điều chỉnh lãi suất. Tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính,…) và khách hàng hoàn toàn có quyền thỏa thuận về lãi suất nhưng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang