Nhựa Hà Nội báo lãi gấp 5 lần trong quý 4

01-02-2021 08:37:04+07:00
01/02/2021 08:37 0
  •  

Nhựa Hà Nội báo lãi gấp 5 lần trong quý 4

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, CTCP Nhựa Hà Nội (HOSE: NHH) đem về 81.5 tỷ đồng lãi ròng trong quý 4/2020, gần gấp 5 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và năm 2020 của NHH. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của NHH

Trong quý 4/2020, NHH đã đem về 319 tỷ đồng doanh thu thuần và 81.5 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 13% và tăng 483% (gần gấp 5 lần) kết quả cùng kỳ.

Công ty đã tiết giảm chi phí hoạt động nhưng chịu phân chia lỗ của liên doanh liên kết. Ngoài ra, NHH cho biết trong kỳ đã thực hiện mua thêm công ty con với giá rẻ giúp lợi nhuận quý 4/2020 tăng mạnh so với năm trước. Khoản lãi khác đạt 62 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 67 triệu đồng).

Lũy kế cả năm 2020, NHH ghi nhận doanh thu 1,064 tỷ đồng, giảm gần 14% so với 2019, do năm trước Công ty có tham gia hoạt động thương mại hạt nhựa. Biên lãi gộp cải thiện từ 13% lên thành 16.5% trong 2020 nhờ tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Cùng với khoản lãi tài chính gia tăng, kết thúc năm 2020, NHH báo lãi sau thuế đạt 115 tỷ đồng, gấp đôi 2019.

Nguồn: NHH

Cho năm 2021, NHH đặt kế hoạch doanh thu đạt 2,000 tỷ đồng, lãi sau thuế 150 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chia với tỷ lệ 20%/mệnh giá.

Xuân Nghĩa

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang