TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Lệ Hằng

23-02-2021 17:44:00+07:00
23/02/2021 17:44 1
  •  

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Lệ Hằng

Nguyễn Thị Lệ Hằng thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210223_20210223 - TCB - TB GIAO DỊCH CP MS. NGUYEN THI LE HANG.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang