Tổng Công ty Việt Thắng báo lãi ròng 2020 gần 72 tỷ đồng, giảm 16%

03-02-2021 10:29:18+07:00
03/02/2021 10:29 1
  •  

Tổng Công ty Việt Thắng báo lãi ròng 2020 gần 72 tỷ đồng, giảm 16%

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020 vừa công bố, Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (Vicotex, HOSE: TVT) ghi nhận doanh thu và lãi ròng 2020 đồng loạt đi lùi so với năm trước. 

Trong quý 4, TVT ghi nhận doanh thu thuần giảm 26%, xuống còn 409 tỷ đồng. Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn đã giúp biên lãi gộp của doanh nghiệp dệt may này cải thiện từ 8% lên 13.6%. Kết thúc quý cuối năm, TVT ghi nhận lãi ròng tăng 29%, đạt 19 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, TVT ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 14% và 16% so với năm trước, xuống còn 1,857 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận hơn 21 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay chiếm 84%, đạt 17.6 tỷ đồng (tăng 65%).

Trong năm, chi phí tài chính tăng 6% do chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10% do tăng chi phí nhân viên, tăng tiền thuế, thuê đất. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm 20%, xuống còn 18 tỷ đồng do giảm chi phí hoa hồng, cước phí vận chuyển và chi phí xuất khẩu hàng hóa.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của TVT. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của TVT

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của TVT ghi nhận hơn 1,611 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 245 tỷ đồng, gấp 4.5 lần cùng kỳ. Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng đến 12 tháng tại công ty tài chính với lãi suất 7.95%/năm - 8.2%/năm.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 292 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Đáng chú ý, TVT phải thu Công ty TNHH Dệt Việt Phú hơn 71 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này.

Hàng tồn kho cũng giảm 36%, xuống còn 244 tỷ đồng chủ yếu nhờ thành phẩm và nguyên liệu vật liệu giảm.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của TVT

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận gần 1,019 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 955 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn hơn 64 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang