C32: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

01-03-2021 14:11:00+07:00
01/03/2021 14:11 0
  •  

C32: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CIC39 (mã CK: C32) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210301_20210301 - C32 - THONG BAO NGAY DKCC TO CHUC HOP DHDCDTN 2021.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang