logo

CHPG2102: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2102

22-03-2021 17:19:00+07:00
22/03/2021 17:19 0
  •  

CHPG2102: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2102

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02 (mã CK: CHPG2102) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210322_20210322 - CHPG2102 - QD thay doi niem yet(tang).pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang