logo

Chứng quyền CHPG2102: Báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm

08-03-2021 17:34:51+07:00
08/03/2021 17:34 0
  •  

Chứng quyền CHPG2102: Báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02 (mã CK: CHPG2102) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210308_20210308 - Chung quyen HPG.ACBS.Call.EU.Cash.6M.02 - Bao cao ket qua phan phoi CW.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang