logo

Chứng quyền CHPG2102: Thông báo phát hành bổ sung và Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

05-03-2021 13:35:08+07:00
05/03/2021 13:35 0
  •  

Chứng quyền CHPG2102: Thông báo phát hành bổ sung và Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

Công ty TNHH Chứng khoán ACB thông báo phát hành bổ sung và Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02 (mã CK: CHPG2102) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210305_20210304 - Chung quyen HPG.ACBS.Call.EU.Cash.6M.02 - TB phat hanh bo sung CW va ban cao bach.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang