CMBB2011: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMBB2011

03-03-2021 17:49:00+07:00
03/03/2021 17:49 0
  •  

CMBB2011: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMBB2011

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MBB/5M/SSI/C/EU/Cash-08 (mã CK: CMBB2011) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210303_20210302 - CMBB2011 - TB ve ngay DKCC thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang