CVNM2012: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2012

12-03-2021 14:15:00+07:00
12/03/2021 14:15 0
  •  

CVNM2012: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2012

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (mã CK: CVNM2012) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210312_20210311 - CVNM2012 - QD huy NY CW do dao han.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang