CVNM2012: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2012

22-03-2021 10:16:00+07:00
22/03/2021 10:16 0
  •  

CVNM2012: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2012

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (mã CK: CVNM2012) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210322_20210319 - CVNM2012 - TB ngay DKCC thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang