DHM: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03-03-2021 14:35:00+07:00
03/03/2021 14:35 0
  •  

DHM: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210303_20210303 - DHM - NQ va BB DHDCD lay y kien co dong bang van ban.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang