logo

KTS: Công văn giải trình chênh lệch giữa báo cáo tài chính quý 2 công ty lập và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020-2021

04-03-2021 17:28:00+07:00
04/03/2021 17:28 0
  •  

KTS: Công văn giải trình chênh lệch giữa báo cáo tài chính quý 2 công ty lập và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020-2021

.

Tài liệu đính kèm:
1.KTS_2021.3.4_626cdcd_KTS_CV_GTchenh_lech_so_voi_BCTC_SX_ban_nien.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang