Lãi ròng 2020 của Vingroup tăng gần 338 tỷ đồng sau kiểm toán

30-03-2021 16:17:32+07:00
30/03/2021 16:17 5
  •  

Lãi ròng 2020 của Vingroup tăng gần 338 tỷ đồng sau kiểm toán

Tập đoàn Vingroup - CTCP (HOSE: VIC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 sau kiểm toán với lãi ròng gần 5,465 tỷ đồng, tăng gần 7% tương đương gần 338 tỷ đồng so với trong báo cáo tự lập trước đó.

Một góc Vinpearl Phú Quốc

Nhìn vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán của VIC, có thể thấy doanh thu thuần được điều chỉnh tăng nhẹ gần 28 tỷ đồng so với trong báo cáo tự lập, lên mức 110,490 tỷ đồng. Đáng chú ý là lãi ròng được điều chỉnh tăng gần 7% tương đương gần 338 tỷ đồng, lên thành 5,465 tỷ đồng.

Chênh lệch kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 trước và sau kiểm toán của VIC. Đvt: Tỷ đồng

Chênh lệch lợi nhuận chủ yếu nhờ điều chỉnh giảm chi phí. Cụ thể, chi phí bán hàng giảm 12.6% tương ứng 1,033 tỷ đồng. Bên cạnh đó các chi phí tài chính và chi phí quản lý cũng được điều chỉnh co lại 0.13% và 0.16% so với tại báo cáo tự lập trước đó.

Về chỉ tiêu tài chính, tổng tài sản của VIC tại ngày 31/12/2020 giảm 1,764 tỷ đồng sau kiểm toán còn gần 422,504 tỷ đồng. Khoản nợ phải trả của Tập đoàn đã giảm 1,860 tỷ còn 286,651 tỷ đồng.

Như vậy, lãi sau thuế năm 2020 của VIC đạt gần 4,546 tỷ đồng, giảm 41% so với thực hiện trong 2019. Phía Tập đoàn giải trình kết quả này đến từ các nguyên nhân chính như: Lãi gộp giảm 20.2 ngàn tỷ đồng chủ yếu do giảm lãi gộp của hoạt động bán lẻ; chi phí tài chính tăng 4.6 ngàn tỷ đồng tương ứng gần 57% chủ yếu do tăng chi phí lãi vay;...

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang