logo

VIB dự kiến phát hành 25,000 tỷ đồng giấy tờ có giá trong năm 2021

23-03-2021 16:57:23+07:00
23/03/2021 16:57 2
  •  

VIB dự kiến phát hành 25,000 tỷ đồng giấy tờ có giá trong năm 2021

HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) đã phê duyệt đề xuất phát hành 25,000 tỷ đồng giấy tờ có giá và phương án phát hành trái phiếu cho năm 2021.

HĐQT VIB ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các công việc liên quan trong quá trình phát hành giấy tờ có giá năm 2021 bao gồm: Thời điểm phát hành, lãi suất, kỳ hạn, quyền mua/bán lại, phương án mua lại, sử đổi bổ sung phương án phát hành trái phiếu, các mức phí liên quan đến đợt phát hành, số đợt phát hành, khối lượng phát hành của từng đợt phát hành nhưng vẫn phải đảm bảo tổng khối lượng phát hành không vượt quá khối lượng đã được HĐQT phê duyệt.

Cuối năm 2020, VIB ghi nhận 28,559 tỷ đồng giấy tờ có giá, chiếm tỷ trọng 12% trên tổng tài sản, và tăng 66% so với đầu năm. Như vậy mục tiêu mới trong năm 2021 về phát hành giấy tờ có giá của VIB thấp hơn 3,559 tỷ đồng, tỷ lệ giảm tương đương 12%.

Trong năm 2021, HĐQT VIB đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 7,510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 29% so với năm 2020.

Tổng tài sản cuối năm 2021 được dự kiến tăng 26% so với đầu năm, đạt 307,015 tỷ đồng. Trong đó tổng dư nợ tín dụng đạt 224,800 tỷ đồng, tăng 31%. Tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%.

Tổng dư nợ tín dụng bao gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ. Mức tăng trưởng tín dụng có thể được điều chỉnh linh hoạt trong phạm vi hạn mức tăng trưởng được NHNN cho phép.

Về nguồn vốn, VIB đặt mục tiêu huy động vốn bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 234,790 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang