logo

Bột giặt LIX ước lãi trước thuế quý 1/2021 đạt 55 tỷ đồng

07-04-2021 15:31:07+07:00
07/04/2021 15:31 0
  •  

Bột giặt LIX ước lãi trước thuế quý 1/2021 đạt 55 tỷ đồng

HĐQT CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) vừa thông qua kết quả ước tính quý 1 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2021.

Trong quý đầu năm 2021, LIX ước tính doanh thu đạt 710 tỷ đồng và lãi trước thuế 55 tỷ đồng, lần lượt vượt 6% và 10% kế hoạch. Mức lợi nhuận này giảm 31% so với quý 1/2020.

Kết quả kinh doanh của LIX trong năm 2020. Đvt: Triệu đồng

So với kế hoạch cả năm đề ra tại Báo cáo thường niên 2020, LIX đã thực hiện được 24% sau quý 1/2021. Sang quý 2, doanh nghiệp bột giặt dự kiến đạt doanh thu 690 tỷ đồng và lãi trước thuế 50 tỷ đồng.

Nguồn: Nghị quyết HĐQT ngày 05/04/2021 của LIX

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang