logo

C12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

02-04-2021 15:21:00+07:00
02/04/2021 15:21 0
  •  

C12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C12 của CTCP Cầu 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 07/05/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: 463. Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
          - Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông sau.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang