CAG: CTCP Gentraco không còn là cổ đông lớn

05-04-2021 18:56:00+07:00
05/04/2021 18:56 0
  •  

CAG: CTCP Gentraco không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Gentraco- Mã chứng khoán: CAG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 697,700 CP (tỷ lệ 5.06%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 697,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 29/03/2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang