logo

Chứng quyền CFPT2017: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

08-04-2021 13:45:00+07:00
08/04/2021 13:45 0
  •  

Chứng quyền CFPT2017: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CFPT03MBS20CE (mã CK: CFPT2017) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210408_20210408 - CFPT2017 - QD huy cw dao han.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang