logo

CLG chính thức "rời sân" vào ngày 22/04

13-04-2021 15:56:23+07:00
13/04/2021 15:56 2
  •  

CLG chính thức "rời sân" vào ngày 22/04

HOSE vừa thông báo hủy niêm yết đối với cổ phiếu CLG của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (Cotecland, HOSE: CLG). Hiệu lực vào ngày 22/04/2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo ngày 22/04/2021 tới là ngày hủy niêm yết có hiệu lực đối với CLG.

Lý do hủy niêm yết là vì lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2020 vượt quá vốn điều lệ thực góp và kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cụ thể hơn, theo BCTC kiểm toán vừa công bố, CLG đã lỗ ròng gần 285 tỷ đồng trong năm 2020, đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 ghi nhận âm gần 486 tỷ đồng. Như vậy, tổng lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2020 của CLG đã vượt quá vốn điều lệ của Công ty (211.5 tỷ đồng).

Ngoài ra, báo cáo kiểm toán 2020 của CLG còn bị đơn vị kiểm toán từ chối cho ý kiến do có vấn đề trong các khoản mục trọng yếu như khoản phải thu và phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, đầu tư tài chính dài hạn, nợ tiềm tàng, chi tiết vốn góp chủ sở hữu và cuối cùng là nghi ngờ về khả năng hoạt động kinh doanh liên tục.

Trước đó, vào ngày 16/12/2020, HOSE đã đưa cổ phiếu CLG vào diện tạm ngừng giao dịch do Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt vào ngày 19/03/2018.

* CLG đối mặt với án hủy niêm yết

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang