logo

CTS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

28-04-2021 17:21:00+07:00
28/04/2021 17:21 0
  •  

CTS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210428_20210428 - CTS - Bien ban Dai hoi dong co dong thuong nien nam 20....pdf
20210428_20210428 - CTS - Nghi quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 20....pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang