CVNM2014: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2014

07-04-2021 17:58:00+07:00
07/04/2021 17:58 0
  •  

CVNM2014: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2014

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A1 (mã CK: CVNM2014) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210407_20210407 - CVNM2014 - TB ngay DKCC thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang