D2D: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào CTCP BOT 319 Cường Thuận CTI

19-04-2021 17:39:00+07:00
19/04/2021 17:39 0
  •  

D2D: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào CTCP BOT 319 Cường Thuận CTI

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào CTCP BOT 319 Cường Thuận CTI như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210419_20210419 - D2D - NQ HDQT vv Gop von bo sung vao Cong ty CP BOT 319 Cuong Thuan CTI.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang