logo

ĐHĐCĐ LienVietPostBank: Mục tiêu lợi nhuận tăng 32%, bầu Thụy được đề cử vào HĐQT

29-04-2021 15:17:06+07:00
29/04/2021 15:17 0
  •  

BÀI CẬP NHẬT

ĐHĐCĐ LienVietPostBank: Mục tiêu lợi nhuận tăng 32%, bầu Thụy được đề cử vào HĐQT

Chiều 29/04/2021, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSELPB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh và phương án tăng vốn cho năm 2021, chia cổ tức năm 2020. Đặc biệt Đại hội lần này sẽ bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) vào HĐQT...

Kết thúc Đại hội, tất cả tờ trình đều được thông qua.

*Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của LienVietPostBank tổ chức chiều ngày 29/04/2021

Thảo luận

Ngân hàng có ký hợp đồng bancassuarance mới chưa, có diễn ra trong năm nay hay không?

Ông Phạm Doãn Sơn - Tổng Giám đốc: Thời gian vừa rồi đã ký 5 năm với BH Dai-Ichi Life, đến tháng 2/2022 hết hợp đồng độc quyền này. Năm 2020 đạt doanh số bán bảo hiểm 451 tỷ đồng, đến năm 2021 toàn hệ thống đặt ra mục tiêu 700 tỷ đồng.

Ngân hàng hiện đang thuê tư vấn, thực hiện đàm phán với các Tập đoàn Bảo hiểm muốn vào để có giá bán bảo hiểm tốt nhất. Hy vọng sẽ bán được rất tốt và sẽ tính cho lợi nhuận 2022. Giai đoạn đàm phán này đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ bao nhiêu?

Ông Phạm Doãn Sơn: Tỷ lệ 20.86%, giá phát hành là 10,000 đồng/cp rất lợi cho cổ đông so với thị giá tại thời điểm như hiện nay.

Thù lao HĐQT và BKS nên được tính trên số tương đối chăng?

Ông Phạm Doãn Sơn: Nếu tính tỷ lệ 3-3.5% trên lợi nhuận thì thù lao lớn quá, không phù hợp.

Tính đến cuối quý 1/2021, dư nợ tái cơ cấu là bao nhiêu?

Ông Phạm Doãn Sơn: Quý 1/2021, lợi nhuận đạt 1,100 tỷ đồng, trên cơ sở đã trích bổ sung nợ cơ cấu theo Thông tư 03. Với quý đầu tiên đạt lợi nhuận 1,100 tỷ đồng thì tôi hy vọng kế hoạch 3,200 tỷ đồng lợi nhuận sẽ hoàn thành.

Từ đầu tháng 3/2021, LPB đã cơ cấu 3,500 tỷ đồng cho dư nợ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, và đồng thời giảm tương đối 400 tỷ đồng lãi. Lúc đầu Ngân hàng đã cơ cấu cho một số doanh nghiệp nhưng sau khi các doanh nghiệp này hoạt động bình thường thì chúng tôi đã thu nợ gốc lãi bình thường, Ngân hàng sẽ tiếp tục cơ cấu 2,500 tỷ đồng theo Thông tư 03 mặc dù đây mới chỉ là nợ cấp 1.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 32%

Năm 2020, LienVietPostBank đạt được lợi nhuận cao nhất trong 13 năm hoạt động, với 2,427 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2019 đồng thời vượt 43% kế hoạch năm. Qua đó, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 12%.

Về quy mô hoạt động, LienVietPostBank dự kiến tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 đạt 282,600 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, tín dụng thị trường 1 sẽ tăng 20%, ước đạt 213,020 tỷ đồng nếu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và huy động thị trường 1 tăng 15%, dự kiến ở mức 237,770 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu kinh doanh, Ngân hàng đặt mục tiêu đạt 880 tỷ đồng thu dịch vụ, tăng 40% so với năm 2020. Từ đó, Ngân hàng ước đạt 3,200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021, tăng 32% so với kết quả đạt được của năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%.

Để đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra, LienVietPostBank lên kế hoạch tiếp tục phủ sóng mạng lưới đến các huyện còn lại trên cả nước, năm 2021, LienVietPostBank dự kiến sẽ trình xin nâng cấp thêm 120 phòng giao dịch bưu điện, nâng tổng số điểm giao dịch của Ngân hàng lên 676 điểm (bao gồm 76 chi nhánh và 600 phòng giao dịch), là cơ sở để thực hiện chiến lược bán lẻ và cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

Qua đó, tập trung tăng trưởng tín dụng theo định hướng bán lẻ khi khai thác hiệu quả hệ thống mạng lưới rộng lớn để đẩy mạnh phát triển khách hàng bán lẻ, chú trọng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Kết thúc quý 1/2021, Ngân hàng đã đạt gần 1,112 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của LienVietPostBank tính đến cuối quý 1/2021 tăng 1% so với đầu năm, đạt hơn 245,208 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 3%, đạt hơn 182,739 tỷ đồng, cho vay các tổ chức tín dụng khác gấp 5.71 lần đầu năm, đạt gần 2,375 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động từ tiền gửi khách hàng tăng 1% so với đầu năm, đạt gần 176,179 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ lên mức hơn 15,700 tỷ đồng

Trong năm 2020, LienVietPostBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên hơn 10,746 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Nguồn: VietstockFinance

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong các năm tiếp theo, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của Ngân hàng thêm gần 4,957 tỷ đồng, nâng lên mức hơn 15,703 tỷ đồng.

Việc tăng vốn dự kiến được thực hiện qua ba hình thức: phát hành gần 129 triệu cp để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%; phát hành riêng lẻ gần 66.7 triệu cp cho nhà đầu tư nước ngoài; phát hành 265 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và  phát hành 35 triệu cp theo chương trình lựa chọn người lao động - ESOP.

Biến động nhân sự cấp cao?

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình nghị sự là bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thuỵ làm thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Đức Thụy, thường gọi là 'bầu' Thụy, được đề cử tham gia HĐQT LienVietPostBank nhiệm kỳ 2018 -2023. Nếu ông Thụy trúng cử, số lượng thành viên HĐQT của ngân hàng sẽ nâng lên 7 người.

Hiện tại, HĐQT LienVietPostBank có 6 người, gồm Chủ tịch Huỳnh Ngọc Huy, hai Phó Chủ tịch là ông Phạm Doãn Sơn và ông Dương Công Toàn, 4 thành viên là các ông bà Chu Thị Lan Hương, Lê Hồng Phong, Dương Hoài Liên.

Theo đánh giá của HĐQT LienVietPostBank, ông Thụy “có kinh nghiệm về quản trị, có mối quan hệ, có tầm nhìn chiến lược đã nắm giữ chức danh chủ tịch, cũng như các chức danh quan trọng tại nhiều doanh nghiệp lớn…”. Các doanh nghiệp do ông Thuỵ lãnh đạo hoạt động theo mô hình hệ sinh thái, có hệ thống mạng lưới khách hàng rộng khắp, có nhu cầu rất lớn về các dịch vụ tài chính - ngân hàng. Điều này được HĐQT LienVietPostBank kỳ vọng sẽ gia tăng cơ hội thúc đẩy phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ, khai thác thêm một lượng lớn khách hàng tiềm năng.

Ái Minh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang