logo

Điều gì xảy ra khi thâm hụt ngân sách Nhà nước tăng lên?

15-04-2021 13:55:29+07:00
15/04/2021 13:55 1
 •  

Điều gì xảy ra khi thâm hụt ngân sách Nhà nước tăng lên?

Những câu hỏi sau sẽ giúp bạn hiểu thêm về các yếu tố tác động đến lãi suất, lạm phát.

Câu 1: Điều gì xảy ra khi thâm hụt ngân sách Nhà nước tăng lên?

 • Lãi suất tăng
 • Lãi suất giảm
 • Không ảnh hưởng đến lãi suất
 • Cả A,B,C đều sai

Thâm hụt ngân sách Nhà nước tăng làm Ngân hàng Nhà nước giảm tiền gửi tại các tổ chức tín dụng. Từ đó làm giảm nguồn cung vốn vay khiến lãi suất tăng.

Câu 2: Thâm hụt thương mại dẫn đến điều gì?

 • Lãi suất tăng
 • Cung tiền giảm
 • Lạm phát
 • Cả A,B,C đều đúng

Thâm hụt thương mại là giá trị xuất khẩu thấp hơn giá trị nhập khẩu.
Thâm hụt thương mại liên tục thường có thể có tác động bất lợi đến lãi suất ở quốc gia đó. Áp lực giảm giá đối với đồng tiền của một quốc gia sẽ làm giảm giá trị của nó, khiến cho giá hàng hóa bằng đồng tiền đó đắt hơn; nói cách khác nó có thể dẫn đến lạm phát.
Để chống lạm phát, ngân hàng trung ương có thể được thúc đẩy để ban hành các công cụ chính sách tiền tệ hạn chế bao gồm tăng lãi suất và giảm cung tiền. Cả lạm phát và lãi suất cao đều có thể gây trở ngại cho tăng trưởng kinh tế.

Câu 3: Khi Chính phủ giảm thuế sẽ tác động đến lãi suất như thế nào?

 • Lãi suất tăng
 • Lãi suất giảm
 • Lãi suất không đổi
 • Cả A,B,C đều sai

Khi chính phủ giảm thuế, làm cho nhiều thu nhập hơn được sẵn sàng để chi tiêu và làm tăng tổng sản phẩm bằng cách tăng chi tiêu, tiêu dùng. Mức cao hơn của tổng sản phẩm làm tăng lượng cầu tiền tệ, đường cầu dịch chuyển về bên phải, lãi suất tăng. Ngoài ra, thuế còn có thể tác động đến mức sản lượng tiềm năng, chẳng hạn việc giảm thuế đánh vào thu nhập từ đầu tư làm cho các ngành tăng đầu tư vào máy móc, nhà máy, tổng sản phẩm tiềm năng được tăng lên, tăng lượng cầu tiền tệ, đường cầu dịch chuyển về bên phải, lãi suất tăng lên.

Trạng Chứng 

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang