logo

FPT: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và cập nhật điều lệ công ty

29-04-2021 18:44:00+07:00
29/04/2021 18:44 0
  •  

FPT: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và cập nhật điều lệ công ty

Công ty Cổ phần FPT thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và cập nhật điều lệ công ty như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210429_20210429 - FPT - NQ HDQT tang von dieu le va cap nhat Dieu le cong ty_TV.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang